Novoročenky García - 25 let kvality na českém trhu.

Novoročenky García

Originální novoročenky z výběrových druhů papíru plné zlata, stříbra a lesku, designové i s motivy zimních krajinek. Dotisk novoročních textů do 3 dnů. Péefka bez tisku expedujeme do druhého dne!

Novoročenky 2023 Novoročenky PF 2022 Novoročenky PF 2023 PF 2023 Novoroční přání Novoročení přání 2023 Pour Felicitér 2023 Novoročenky Novoročenky 4M Originální novoročenky

Obchodní a dodací podmínky

1 - Objednávky

Objednávky novoročenek bez tisku (myšleno bez dotisku textů) přijímáme emailem, telefonicky, osobně či on-line z našeho e-shopu. Objednávky s tiskem přijímáme pouze emailem, osobně nebo on-line z našeho e-shopu. Minimální objednávka je 20 ks novoročenek stejného katalogového čísla u novoročenek otevíracích a 50ks u jednostranně potištěných kartiček DL.

Objednavatel bere na vědomí, že vytvořením objednávky vzniká mezi ním a dodavatelem kupněprodejní vztah, ze kterého mu plyne mimo jiného povinnost uhradit kupní cenu za zhotovení produktu.

2 - Dodací lhůty

U objednávek bez tisku zakázku do následujícího pracovního dne expedujeme.

U objednávek s dotiskem textu či loga dostanete emailem grafický návrh ke korektuře do 24 hodin od objednávky, po odsouhlasení návrhu bude zboží natištěno do 1-2 pracovních dnů + expedice.

3 - Způsob dodání

Hotovou zakázku si můžete vyzvednout osobně po dohodě v naší provozovně nebo Vám bude zakázka zaslána Českou poštou.

4 - Způsob platby

Nevybíráme žádné zálohy, zakázku platíte až při jejím převzetí - osobně v hotovosti, poštou na dobírku. Po dohodě je možná i platba převodem.

5 - Ceny

Ceny novoročenek zobrazené na stránkách jsou konečné, nejsme plátci DPH. Ceny novoročenek jsou včetně obálky a tisku.

6 - Grafické podklady

Loga, vlastní grafické návrhy - Dotisk novoročních textů či loga provádíme na hotové výrobky, nelze tedy měnit pozadí, obrázky, formát. Pokud máte vlastní grafický návrh rozvržení textu, pošlete podklady ve formátu CDR, AI, nebo PDF s vykřivkovanými texty. Bitmapy TIFF přijímáme v rozlišení 300 dpi. Loga přijímáme ve stejných formátech. Loga ve formátu nevhodném pro tisk (špatné rozlišení, špatný sken, atd.) nepřijímáme, protože bychom nemohli zaručit kvalitu tisku, nabízíme vykřivkování loga (cena dohodou dle složitosti).

7- Natištěný vzorek zdarma

Před finálním odsouhlasením grafického návrhu si můžete vyžádat natištěný vzorek novoročenky, který Vám zašleme ZDARMA, abyste se přesvědčili o kvalitě našich novoročenek. Tisk celé zakázky začneme až po odsouhlasení poslaného vzorku (nebo po odsouhlasení grafického návrhu pokud vzorek nevyžadujete).

8 - Storno objednávky

Storno objednávky pošlete emailem na novorocenky@bvstudio.cz. Storno bez stornopoplatku se přijímá pouze, nebyly-li zahájeny práce na objednané zakázce (grafické práce). Byly-li již práce započaty, ale jetě nebyl schválen grafický náhled, bude účtován stornopoplatek v minimální výši 250 Kč.

Vzhledem k povaze produktu, který je uzpůsoben individuálním požadavkům klienta, což znemožňuje jeho další prodej, není možné objednávku zrušit po schválení grafického náhledu, které je souhlasem k vytištění objednaného zboží. V případě zrušení ze strany objednavatele po vytištění objednávky je objednavatel povinen uhradit veškeré náklady vzniklé vyhotovením dané objednávky.

9 - Reklamace

Odběratel je povinen si dodané zboží při převzetí důkladně zkontrolovat a o případné vadě informovat dodavatele písemně (emailem) do 2 dnů od převzetí. Pokud tak neučiní, může tím ztratit možnost pozdější reklamace.

Reklamace se vztahuje na chyby způsobené při tisku nebo při dopravě. Reklamace se nevztahuje na textové a grafické chyby v produktu, který byl vytištěn nebo vytvořen ze schváleného grafického návrhu, který byl s těmito chybami odběratelem odsouhlasen. Reklamace se nevztahuje ani na nekvalitní tisk způsobený nekvalitními grafickými podklady, které odběratel dodal a z nich připravený grafický návrh odsouhlasil.

Dodavatel nenese žádnou odpovědnost za případné poškození dopravou, zde je nutné uplatnit reklamaci dopravci dle jejich platných reklamačních podmínek.

V případě reklamace je odběratel povinen do písemného oznámení uvést zjištěné vady a kopii faktury nebo jiného dokladu o zaplacení dodaného zboží. Dodavatel si nechává právo 10 dnů na posouzení reklamace.

10 - Nepřevzetí vytištěné zakázky

Nepřevezme-li objednavatel hotovou zakázku osobně do 7 pracovních dnů od oznámení, že je zakázka připravena k vyzvednutí, či nepřevezme-li objednavatel zakázku od třetí osoby (určený dopravce, kurýr, pošta či objednavatelem zmocněná osoba) do 7 pracovních dnů od prvního pokusu o dodání, je dodavatel v takovém případě oprávněn vystavit daňový doklad na zaplacení celé ceny zakázky a objednavatel je povinnen ji v plném rozsahu zaplatit bez ohledu na to, že si zakázku nevyzvedl (nezajistil její převzetí).

V případě prodlení s placením faktury, je objednavatel povinen zaplatit úrok z prodlení 0,1 % z částky účtované ve faktuře za každý den prodlení objednavatele s jejím zaplacením. Po zaplacení úroku z prodlení vystaví dodavatel fakturu.

11 - Copyright

Všechny námi nabízené novoročenky i obsah našich internetových stránek jsou chráněny autorským zákonem.